Desesperadament visitats

Divendres 8 de juny
19.30 - 20.00 h.
Ubicación: Auditorio/Auditori

Ponentes

Sra. Emma Escolano i Juanola

Culturalment implicada.

Biografía no disponible