Inscripción Online

La inscripció online ha finalitzat, però encara és a temps d'inscriure's al Congrés. Per a això, enviï un correu electrònic a ssanchez@apcongress.es, indicant el seu nom complet i tipus d'inscripció. Indiqui també forma de pagament. Gràcies.