Acreditació

Atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari per part de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària amb número de registre 9002E/65/2018.

Activitat Acreditada per el Cosell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries ( CCFCPS) amb 0,8 credits. Exp 09/022234-MD

 Activitat Validada per la Comisió Nacional de Validació de SEMERGEN. CNV 006-2018