Normativa inscripción a talleres

 • És requisit indispensable estar inscrit prèviament al Congrés per poder efectuar la seva inscripció a tallers.
   
 • Els Tallers estan limitats en places, segons el format de cada activitat o característiques de la sala. Per això, en la inscripció a tallers es respectarà estrictament l'ordre d'inscripció per a l'assignació de places.
   
 •  La inscripció online es realitzarà únicament a través de la pàgina web: http://congresosemergencatalunya.com/index.php?seccion=areapersonal&subseccion=login, fins al dia 6 de juny de 2018 a les 18.00 hores.
   
 • Els congressistes podran visualitzar el taller al qual s'han inscrit, a través de l'àrea personal situada a la pàgina web del Congrés: http://congresosemergencatalunya.com/index.php?seccion=areapersonal&subseccion=login, i a les llistes d'admesos que es col·locaran a les portes de les sales on es faci el taller. Consulti la pàgina web per a actualitzacions sobre aquest tema.
   
 •  La Secretaria Tècnica es reserva el dret de fer els canvis necessaris. L’informem que una vegada s'hagi inscrit als tallers no podrà modificar la seva selecció directament a la pàgina web. Si desitja fer algun canvi, haurà d'enviar la seva petició a: dmontesinos@apcongress.es​L'accés a les sales dels tallers, amb inscripció prèvia, es realitzarà a l'hora indicada al programa científic o en la senyalització que modifiqui aquest horari per necessitats organitzatives. Si, un cop hagin transcorregut cinc (5) minuts de l'hora d'inici del taller, les persones inscrites a la llista d'espera no estan presents, es donarà pas a aquells congressistes que tot i no estar inscrits tinguin interès a assistir al taller, quedant anul·lades totes les inscripcions que a l'hora d'inici de l'activitat no estiguin presents.
   
 • Per a qualsevol consulta o dubte respecte a la política dels tallers, pot dirigir-se a: dmontesinos@apcongress.es o al telèfon de la Secretaria Tècnica (91 781 88 80).


Nota 1: Un cop el taller estigui complet, la inscripció online al taller es tancarà. Places disponibles: 25 per cada sessió del taller.
Nota 2: És de degut compliment l'assistència al 100% de les activitats.
Nota 3: L'informem que les denominacions Sessió 1, Sessió 2 i Sessió 3 de les activitats que conformin el programa, són repeticions de la mateixa activitat realitzades en diferents franges horàries; no es tracta d'activitats diferents, per tant, només poden inscriure's a una de les sessions. En cas d'inscriure's en 2 o 3 sessions la Secretaria Tècnica podrà donar de baixa una de les inscripcions.